Les Estacions Perdudes de Barcelona


Estació de Santa Eulàlia (antiga)

ESTACIÓ DE SANTA EULÀLIA (ANTIGA)
Línea:
1

Nota: la linea 1 fou la segona linea de metro que es va fer a Barcelona i es coneixia com “el Transversal”

Lloc on era: prop de l’actual de Santa Eulalia en direcció a Mercat Nou.

Història:

L’antiga estació de Santa Eulàlia fou inaugurada el 1 de juliol de 1932 i durant un temps fou l’inici de la linea i va conviure en funcionament amb la antiga estació de la Bordeta (ambdues exteriors aleshores). Fou clausurada el 5 de juliol de 1980 i totalment destruida en soterrar-se la linea i construir la nova estació subterrania de de Santa Eulàlia que hi ha ara. Actualment no en queda ni rastre.

CORRECCIÓ:

Jo deia:

Actualment no en queda ni rastre”… i construir la nova estació subterrania de de Santa Eulàlia que hi ha ara.. …”

Forçalporró em comenta:

“… l’actual estació de Sta Eulàlia no està soterrada, està coberta, però està a alçada per sobre dels carrers principals del barri i per arribar-hi es puja un carrer (Avinguda del Metro, que té d’avinguda lo que jo de Latin cul), i la “pujada del metro”. No hi ha un accés subterrani al carrer. L’antiga estació no hi és però en queden part del antics edificis de les cotxeres. …”

Fotografies:

Anuncis


Estació de la Bordeta

ESTACIÓ DE LA BORDETA

Línea: 1

Nota: la linea 1 fou la segona linea de metro que es va fer a Barcelona i es coneixia com “el Transversal”

Lloc on és: entre entre Santa Eulalia i Mercat Nou

Història:

Fou inaugurada el 10 de juny de 1926, era una estació exterior inici de linea que despres deixaria de esser-ho el 1932 i, finalment, acabaria quedant en desus. El 5 de juliol de 1980 fou tancada degut a les obres d’ampliació que es feien a la linea 1 i que durien la línea 1 fins una nova estació subterrània de Santa Eulàlia (havia una antiga estació exterior de Santa Eulàlia que fou destruida), etc…. Amb aquestes obres la estació de la Bordeta era massa prop de la nova de Santa Eulàlia i fou desmantellada el 23 de desembre de 1983. Esta encara intacta i és, juntament amb Gaudí, l’estació fantasma millor conservada del metro de Barcelona.

CORRECCIÓ:

jo deia:

“…Esta encara intacta i és, juntament amb Gaudí, l’estació fantasma millor conservada del metro de Barcelona…”

En “Poguibó” em comenta:

… Ja no hi queda res, però no és degut a les obres de l’AVE sinó a les del cobriment de les vies a aquella zona (tant de Renfe com de Metro) i que s’aprofita per construir de nou l’estació de Mercat Nou, desplaçant-la alguns metres de la seva ubicació actual …”

MÉS DADES:

En “Poguibó” em comenta:

“… Jo no he sentit mai que existís una Bordeta cotxeres. De totes maneres, aquesta denominació podria haver-se-li donat a l’ús que es feia fins fa no gaire a l’estació abandonada de Bordeta, on els trens direcció Fondo i que havien de ser guardats a les cotxeres de Santa Eulàlia, buidaven passatge, i aquest passava a un tren que acabava de sortir de cotxeres, i el primer era guardat, tal i com encara es fa a Vilapiscina en hores de regulació de trens …”

Fotografies:

L’antiga estació de La Bordeta:Història del Ferrocarril Metropolità de Barcelona-Transversal

Estació d’Universitat

ESTACIÓ DE PLAÇA UNIVERSITAT (ANTIGA)

Línea: 1

Nota: la linea 1 fou la segona linea de metro que es va fer a Barcelona i es coneixia com “el Transversal”

Lloc on és: a la Plaça Universitat, prop de l’actual estació de Universitat de la linea 2.

Història:

No es la mateixa estació d’Universitat que actualment du aquest nom ni està al mateix emplaçament. L’antiga estació de Universitat fou inaugurada el 10 de juny de 1926. L’estació original es va anar modificant en varies fases per permetre el pas de la linea de RENFE entre les estacions de plaça Catalunya i Sants. L’estació antiga va ser finalment tancada el 27 de juliol de 1971. La nova estació de Universitat va ser construida en dos nivells (un per cada via) i fou inaugurada el 23 de desembre de 1972 lleugerament desplaçada respecte a l’original de la qual sembla ser que no queda cap rastre avui en dia. Despres edito i poso més dades.

Fotografies:
Estació d’Espanya

ESTACIÓ DE PLAÇA ESPANYA (ANTIGA)

Línea: 1

Nota: la linea 1 fou la segona linea de metro que es va fer a Barcelona i es coneixia com “el Transversal”

Lloc on és: prop de l’actual estació d’Espanya,

Història:

És la mateixa estació d’Espanya que actualment du aquest nom i que fou inaugurada el 1929 en motiu de la Exposició Universal. Per això s’hi usà una tercera via. Ara dues d’aquestes formen part de l’actual estació d’Espanya. La tercera via posteriorment fou usada per aparcar metros i més endavant suprimida (any 1975). El seu lloc ara l’ocupa en part les botigues i l’entrada de l’estació de la plaça d’Espanya dels Ferrocarrils de la Generalitat i és encara visible.

CORRECCIÓ:

Jo deia:

“… inaugurada el 1929 en motiu de la Exposició Universal. Per això s’hi usà una tercera via i la seva andana corresponent que no son les dues vies actuals de la linea 1 …”


“Poguibó em comenta:

“… l’estació d’Espanya està ubicada on està actualment i és una sort perquè és de les estacions més maques que hi ha al Metro i hagues estat una pena deixar de tenir una estació d’aquestes característiques. L’única diferència és que es va construir amb 3 vies per establir serveis llançadora Catalunya – Espanya durant l’Exposició Universal. …”
——————–
En relació amb aquesta estació sembla ser que es va projectar uns tunels amb finalitats militars que havien d’anar de Plaça Espanya fins el castell de Montjuïc passant pel barri del Polvorí (un barri a Montjuïc fet on abans havia un polvorí militar). El pla per fer aquests tunels no es coeix massa be i es mig llegenda urbana però el que si es cert es que es va fer el començament del tunel i que abans de la guerra civil es va preveure seguir-lo coma una branca del “Transversal” (actual linea 1) que havia d’anar de la Plaça de Sants a Pubilla Cases. A banda d’això semble ser que si hi ha tunels sota el barri del Polvorí però no se si enllacen amb Plaça Espanya totalment o tenen alguna altra bifurcació. En alguns llocs he llegit que aquella mena de tunel tapiat que es veu a un penya-segat a l’alçada del Morrot passant per la Ronda Litoral te a veure amb aquella xarxa de tunels. En altres bandes he llegit que des de aquell tunel tapiat del Morrot es podia accedir fins el castell (el castell es dalt del penyasegat). A Montjuïc (al barri del Poble Sec) també hi ha un tunel que s’ha atribuit a la xarxa de tunels militars i que durant la guerra civil s’usà com a refugi anomenant-lo “refugi 307”

Fotografies:

L’estació d’Espanya del Transversal el dia que fou inaugurada l’any 1929:

L’estació de plaça Espanya del Transversal:

Aspecte actual de l’estació de Plaça Espanya de la linea 1:
Estació de Catalunya

ESTACIÓ DE PLAÇA CATALUNYA (ANTIGA)

Línea: 1

Nota: la linea 1 fou la segona linea de metro que es va fer a Barcelona i es coneixia com “el Transversal”

Lloc on és: a la Plaça Catalunya, prop de l’actual de la linea 3.

Història:

La antiga estació de Catalunya del Transversal no es exactament la mateixa estació de Catalunya de la linea 1 que actualment du aquest nom. L’antiga fou inaugurada el 10 de juny de 1926 com a part del traçat del “Transversal” (l’actual linea 1). Poc despres de fer-se ja va haver d’ésser modificada per deixar espai per encabir 2 vies de la linea de RENFE que anava de Plaça Catalunya a l’estació del Nord que seria inaugurada el 1928. Anys més tard tota la seva estructura seria modificada i es separaren les vies de RENFE de les del Metro. La manera de fer-ho va ser construir un vestibul superior que anava de banda a banda. La estació antiga va desapareixer (hi ha qui kla confon amb uns enllaços que es feren a la nova de Plaça Catalunya per enllaçar-la amb Universitat i als que s’accedeix des de un dels extrems de l’andana de l’actual estació de Plaça Catalunya. De l’antiga estació de Catalunya avui en dia nomès es conserven alguns passadisos llargs i estrets. Aquests passadisos es veu que a més estan molt mal iluminats i a vegades s´han usat quan els de l’estació actual de Catalunya de Renfe o Metro han estat d´obres. Despres edito i poso més dades.

MÉS DADES:

Sobre les reformes en separar les vies de Renfe i Metro “Poguibó” comenta:

“… En la de la L3 s’hi van eliminar accessos des del carrer. El que es veu a la foto, és un accés actualment tapiat i situat al final de l’andana de la L3 direcció Zona Universitària, just al costat d’on comença el passadís d’enllaç amb L1. En la mateixa andana L3, a la sortida Rambles, just a la dreta dels torniquets de sortida existeix un passadís que connecta amb el vestíbul Renfe-L1. En quant a la nau de l’estació de L1-Renfe, s’hi va rebaixar el sostre per situar l’actual vestíbul, als anys 80 …”

Fotografies:

La segona estació de plaça Catalunya del Transversal feta modificant la primera i afegint-li 2 vies del tren de la Renfe (en total 4):

Tal com era als anys 70 principis dels 80: