Les Estacions Perdudes de Barcelona


Estació de Travessera
febrer 19, 2008, 11:53 am
Filed under: * 3 Gran Metropolità de Barcelona, - 3-2 Estacions fantasmes

ESTACIÓ DE TRAVESSERA

Linea: 3

Nota: La linea 3 va ser la primera linea que va tenir el metro i es coneixia com el Gran Metro de Barcelona.

Lloc on és: Entre les actuals estacions de Fontana i Diagonal

Història:

Fou projectada per suplir el problema que duia el fet de que les estacions de Fontana i Diagonal estiguessin tant separades una de l’altra. En alguns llocs he llegit que no s’arribà a construir mai tot i que s’arribaren a expropiar edificis (potser només un, que es va acabar enderrocant) per poder fer les obres, en altres he llegit que realment si es construí però el que passa es que mai s’inaugurà. Potser es va arribar a fer alguna obra però no es va acabar perque a algun lloc he llegit que el que es va fer només és rebaixar les parets del tunel i, potser, contruir algun tunel per ubicar-hi les escales. Aquest és un detall que, per les dades que he trobat no està gens clar pero en principi no es va arribar a fer res tret d’enderrocar un edifici.